top of page

                                                                                      SİSTEMİN İLKELERİ

 

  • Germe yönteminin  germe elemanları, yüksek kopma mukamevetli halat demetlerinden oluşur.

 

  Halat sayısının ve gerekirse halat çaplarının ve çelik niteliğinin varyasyonlarıyla, standart ünitelerde, 160 ila 16.000 kN arasında kopma mukavemetine sahip kablo üniteleri olarak büyük bir çeşitlilik elde etmek olanaklıdır. Özel uygulamalar için daha da büyük kablolar yapılabilmektedir.

 

 Halatlar, germe işleminden sonra, germe kuvvetinin yapıya aktarılmasını sağlayan bir ankrajın içinde kamalanırlar . PT germe yönteminin esası MTAI tipi ankrajlardır .

      Germe ankrajları ;

 

PT-MTAI tipi germe ankrajları kablonun ankre edilmesine ve gerilmesine yardım eder. Bunlar, her kablonun sıkıştırıcılar aracılığıyla teker  teker ankre edilmesi ilkesine göre yapılmıştır.

Öngörme kuvveti, rijit bir ankraj plakası vasıtasıyla betona aktarılır. Helezonlar, ankraj plakasının arkasında bulunan bölgedeki çok fazla betonu kuşatır.

 

Ankraj bölgesinde oluşan çekme kuvvetleri, ek bir yumuşak donatıyla karşılanmak zorundadır.

Donatı, ankraj plakasının biçiminin ve boyutlarının yanısıra uç bölgenin boyutları da gözönüne alınarak tayin edilir.

 

Germe ankrajları sabit ankraj olarak da kullanılabilir. Bu durumda ankraj kafasının germe işlemi sırasında sabit kalması gerekir.

 

bottom of page